Weapons Combat Systems

Escrima, från spanskans "fäktning" är, tillsammans med Kali och Arnis, synonymt med Filippinsk martial arts. Det är känt för sina vapen, vanligen pinnar. Fokus ligger på att ge elever en möjlighet att komma undan en beväpnad angripare så snabbt som möjligt oavsett om man själv är beväpnad eller inte. Systemet är också vapenoberoende, vilket innebär att utövaren ska kunna använda ett nästan obegränsat antal olika vapen.

Vi tränar Escrima inom Weapons Combat Systems, vilket är ett system som Grandmaster Lars Lind efter över 30 års erfarenhet av Latosa Escrima, valde att skapa. Han har utvecklat det efter sin personlighet och stora erfarenhet av framför allt Wing Tsun och den europeiska vapenkampstraditionen. Systemet består av tre delar, Weapons Combat Escrima, Historical Weapons Combat och Wing Tsun Weapons Combat. Sistnämnda naturligtvis extra spännande för Wing Tsun utövarna som får lära sig använda Wing Tsuns vapen samt använda sin Wing Tsun mot beväpnade attacker. Historical Weapons Combat fokuserar på vapnen från ett historiskt perspektiv, framför allt den europeiska.

För mer info om Weapons Combat Systems läs på den officiella hemsidan: www.weaponscombat.eu

Läs mer om oss

Wing Tsun

Wing Tsun är ett självförsvarssystem där slag, sparkar, knä och armbågar används på ett så rakt och …

Escrima

Escrima, från spanskans "fäktning" är, tillsammans med Kali och Arnis, synonymt med Filippinsk marti…

Klubbar

Vi har klubbar i Malmö, Lund och Halmstad.