Träningen

Vi har ett träningsprogram som vi följer som ser till att alla elever får chansen att lära sig hela systemet. Det tar ca tre månader om man tränar regelbundet innan man kan gradera. Gradering går till så att man deltar i ett seminarium för någon sifu som bedömer om man är redo för sin grad. Seminarier brukar vara runt tre timmar och i slutet av dessa har man en ceremoni för de som klarat sin grad.

1-4. Alla bastekniker

5-8. Basstruktur

9-12. Flow och kamp

Efter man graderat till den hårda 12:e graden börjar man arbeta med sina teknikergrader. Av dessa finns det 5 st. Det tar mellan 2-3 år av regelbunden träning för att kunna gradera till en teknikergrad. Dessa graderas oftast över två seminarier, ett i en mindre grupp där en sifu kontrollerar att man är på rätt nivå vad det gäller teknik och teori samt ett där den praktiska förmågan testas.

1. Siu-Nim Tao och Chum-kui

2. Wooden Dummy

3. Bui-Jee

4. Long Pole

5. Baat cham dao

Läs mer om oss

Wing Tsun

Wing Tsun är ett självförsvarssystem där slag, sparkar, knä och armbågar används på ett så rakt och …

Escrima

Escrima, från spanskans "fäktning" är, tillsammans med Kali och Arnis, synonymt med Filippinsk marti…

Klubbar

Vi har klubbar i Malmö, Lund och Halmstad.